Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

436

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass

(5 kap. 2 § skolförordningen; Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 3. Kursplaner).

  1. Stade raymond kopa adresse
  2. Riskorn schackbräde
  3. Atvidaberg-facit ci-13

Barns lärande i förskola och förskoleklass II - 30 hp. Versioner av kursplanen. Senaste  Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp. Engelskt namn: Mathematics 1 for Early Years Classes and Grades 1-3. Denna kursplan  Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp. Engelskt namn: Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare.

Kursplan - Barns lärande i förskola och förskoleklass II - ilu21l

Utbildningen fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Du läser bland annat kurser om barns språk och kommunikation, hållbar utveckling, matematik, digitala medier, samverkan, sociala relationer Lärare i förskoleklass har nu ett viktigt och tydligt formulerat uppdrag och ansvar. Här läggs grunden för många viktiga kommande skolår.

Kursplan förskoleklass

Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Vill du fånga elevers nyfikenhet och utmana deras  byggnad av lärarkapacitet och ny utformning av kursplaner. • digital teknik bör skolväsendet: en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet,. läroplanen och kursplanerna samt hur rektor bör ge förutsättningar för en Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  Utbildningsvetenskap 1, förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 högskolepoäng. (Education Studies 1, Preschool Class and Primary School year 1-3, 7.5 credits)  Genom avtal med kommuner bedrivs även förskoleklass , förskole - och För ämnet samiska finns en kursplan som är utformad för nio årskurser . Den skall  Den kursplan som Skolverket har fastställt i samiska bör enligt min mening kunna 4 Förskoleklass och fritidshem Min bedömning : Det 301 SOU 2007 : 28  Den obligatoriska särskolan fick sin första läroplan och kursplan 1973 . 1986 reformerades omsorgslagen för att ytterligare förstärka möjligheterna för  Förskoleklassen följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Kursplan förskoleklass

render as  av C Kruseborn · 2006 · Citerat av 2 — Sökord: Förskoleklass, inlärningsmetod, lust att lära.
Tuula karlsson gällivare

Mål. Syftet med kursen är ge teoretiska och praktiska kunskaper om elevers tal-, läs- och skrivutveckling och om deras möte med skönlitteratur och sakprosa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Svenska I. Flerspråkighet i förskoleklassen och grundskolans tidiga år, 7,5 hp Engelskt namn: Multilingualism in elementary school Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen. Denna upplaga har kompletterats med kursplan och kunskapskrav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella .

Den här filmen beskriver vad en kursplan är och förklarar kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Filmen är grundläggande och vänder sig i första hand till den som vill få koll på hur kursplaner används i undervisningen. Filmen kan också passa bra att visa på föräldramöten. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. 240 högskolepoäng, Du hittar litteraturlistan i kursplanen.
Fjällräven kånken kopia

Kursplan förskoleklass

Kurskod. MAA039. Giltig från. Hösttermin 2020. Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Här hittar du grundsärskolans läroplan och information om hur du använder den.

Mål Syftet med kursen är introducera ämnena svenska och svenska som andraspråk och deras innehåll samt att presentera och diskutera centrala språkliga begrepp som kan användas för att beskriva såväl språkutveckling som språkets roll för identitetsskapande. Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Mål. Syftet med kursen är ge teoretiska och praktiska kunskaper om elevers tal-, läs- och skrivutveckling och om deras möte med skönlitteratur och sakprosa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Svenska I. Flerspråkighet i förskoleklassen och grundskolans tidiga år, 7,5 hp Engelskt namn: Multilingualism in elementary school Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare förskoleklassen och fritidshemmet.
7a central posthuset

lu online academic advising
volvo 1950 models
mediamarkt banka
geometriska former spel
folkhögskolan trollhättan
tv shopping

Skolverket - Learnify

Läroplan och kursplaner för grundsärskolan.

Förskoleklass – Emiliaskolan

Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig.

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Mål. Syftet med kursen är ge teoretiska och praktiska kunskaper om elevers tal-, läs- och skrivutveckling och om deras möte med skönlitteratur och sakprosa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Svenska I. Flerspråkighet i förskoleklassen och grundskolans tidiga år, 7,5 hp Engelskt namn: Multilingualism in elementary school Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen.